Cancer / Allergi - Svenska folkfonden

Sök »
Till innehåll

Huvudmeny:

Cancer / Allergi

 

Forskning inom cancer- och allergiområdet
Många undrar över kopplingen mellan cancer och allergi. De viktigaste faktorerna är miljöproblem och immunförsvarsstörningar. Trots ett starkt tilltagande forskningsintresse finns det idag fortfarande stora kunskapsluckor kring immunförsvaret, t ex när det gäller mastceller.

Mastceller finns i alla våra vävnader. De försvarar oss mot infektioner och främmande ämnen. Eftersom vi lever i en konstlad värld, händer det ibland, att de försvarar oss på ett missriktat sätt. Därför ligger mastceller bakom bl a cancer- och allergisjukdomar. Mastceller har också en roll att spela i samband med funktionsnedsättning. Svenska forskare ligger långt framme inom mastcellforskningen men behöver fördjupa sina kunskaper.

Rökning, DDT, PCB och asbest är idag välkända anledningar till uppkomsten av cancer- och allergisjukdomar. Dagens forskning visar att även vissa fluor-, klor- och bromföreningar är betydligt skadligare än man tidigare trott. Dessa föreningar kan bl a orsaka cancer. Svenska forskningsinsatser ligger i framkant och är internationellt mycket välkända, men ytterligare forskning behövs.

Svenska Folkfonden har bland annat som mål att  stödja den förebyggande miljörelaterade cancer- och allergiforskningen utan djurförsök i Sverige. Det finns mycket angelägen forskning inom området, som har svårt att få forskningsmedel, då svenska staten med västerländska mått bidrar med mycket lite pengar. Vi samarbetar i vissa fall med andra insamlingsorganisationer. Ditt bidrag är därför angeläget och en god investering, som ger en friskare framtid för våra barn och barnbarn.

Barn känns extra viktiga i det här sammanhanget. Flera cancerformer drabbar främst barn. Forskningen kring t ex barnleukemier visar betydande framsteg, men mycket återstår.

Den vanligaste formen av barnallergi i Sverige är kattallergi. Ett vaccin ligger forskningsmässigt långt framme, i och med att man isolerat en unik antigen, som på sikt gör det möjligt att få fram ett vaccin. Vi har även uppmärksammat att cancerpatienter ej får någon rehabilitering eller vård efter avslutad behandling. Exempel på forskning inom detta område är behandling med sjukgymnastik och samtalsterapi.   
 
 
 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny