Immunterapibehandling mot prostatacancer - Svenska folkfonden

Sök »
Till innehåll

Huvudmeny:

Immunterapibehandling mot prostatacancer

 
Andreas Lundqvists forskning på prostatacancer
Vi stödjer ett projekt på Karolinska Institutet som syftar till att förstärka immunförsvaret i patienter med prostatacancer. Forskaren och docenten Andreas Lundqvist på Institutionen för Onkologi-Patologi har mer än 15 års erfarenhet av forskning inom tumörimmunologi. Han har bl a forskat på National Institutes of Health i USA och är sedan fem år tillbaka på Karolinska Institutet där han nu försöker utveckla behandling som syftar till att förstärka immunförsvaret i patienter med cancer.

Specifikt i detta projekt undersöker Andreas och hans forskargrupp hur zoledronsyra (som används i patienter med benmetastaser) påverkar immunförsvaret i patienter med prostatacancer. Deras preliminära fynd visar att immunförsvaret förstärkts efter behandling med zoledronsyra.

De är mycket förväntansfulla och tror att dessa fynd kommer ligga till grund för utveckling av ny förbättrad immunterapi.

Populärvetenskaplig beskrivning
Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Trots en mycket god överlevnad vid tidigt upptäckt prostatacancer är medianöverlevnad för spridd prostatacancer endast 9-30 månader. För dessa patienter behövs nya behandlingsmetoder. Behandling med biologiska agens kan då bli ett värdefullt komplement. Ett exempel på detta är immunterapi, som bygger på att förstärka kroppens immunförsvar mot cancer. Flera studier visar att prostatacancerceller kan kännas igen av immunförsvaret. Nyligen godkändes ett cancervaccin mot spridd prostatacancer (PROVENGE®) av den europeiska läkemedelsmyndigheten. Detta vaccin aktiverar kroppens immunförsvar.

Det övergripande målet med vår forskning är att utveckla ny immunterapibehandling för patienter med spridd prostatacancer. Vi publicerade nyligen våra laboratoriefynd att immunförsvaret kan förstärkas med zoledronsyra. Zoledronsyra är ett godkänt läkemedel som används för att minska mängden kalcium i blod och att förebygga benkomplikationer hos patienter med benmetastaser. Målet med detta projekt är att överbrygga våra laboratoriefynd och undersöka om immunförsvaret kan förstärkas i patienter med spridd prostatacancer efter behandling med zoledronsyra.

Blod samlas före och en vecka efter behandling med zoledronsyra. I detta material analyserar vi hur immunförsvaret påverkas med flödescytometri, en metod som kan identifiera vita blodkroppar och samtidigt undersöka huruvida dessa är aktiverade eller inte. Preliminära resultat från vår analys visar att immunförsvaret aktiveras efter behandling med zoledronsyra. Speciellt ser vi förändringar i två olika typer av vita blodkroppar, sk. NK celler och regulatoriska T celler. Generellt spelar dessa två vita blodkroppar en mycket central roll i patienter med cancer. Vi planerar nu att gå vidare med våra fynd och undersöka dessa förändringar i fler patienter samt undersöka de mekanismer som ligger bakom våra fynd. Dessa studier kommer ligga till grund för utveckling av ny behandling med zoledronsyra och immunterapi i patienter med spridd prostatacancer.


Jag och min pc
Prostatacancern tog plötsligt plats i våra liv
En bok om prostatacancer av författaren Bo Loverfelt

 
 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny