Psykosocial rehabilitering för unga efter cancer - Svenska folkfonden

Sök »
Till innehåll

Huvudmeny:

Psykosocial rehabilitering för unga efter cancer

 

Forskning om stöd till patienter efter sjukdom och behandling

Forskningspresentation 2014, oktober
Ansvarig forskare: Krister K Boman, docent Barncancerforskningsenheten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa  Karolinska institutet, Stockholm.
Tel: 070 788 33 05
E-post: krister.boman@ki.se

Projektledare: Martin Alskog
Tel: 070-524 42 69
E-post: martin@martinalskog.se

Bakgrund
Vad händer efter att cancerbehandlingen är avslutad? Hur mår man? Känns det att man är i behov av någon form av stöd? Skulle man med andra i samma situation vilja reflektera kring, och prata om vad man gått igenom? Erfarenhet och forskning visar att alla problem inte behöver vara över fast behandlingen är klar. Osäkerhet om framtiden och hur gå vidare i livet med sjukdomserfarenheten i bagaget kan finnas kvar. Psykiska symptom och stress kan ibland finnas långt efteråt. Ofta handlar det om en anpassning till att en förändrad syn på tillvaron, sig själv, sociala relationer och ibland kanske bestående besvär från sjukdom och behandling. Hur kommer man då tillbaka till vardagen efter den förändring i livet som man ser? Hur kan man gå vidare? Hur värnar man och bygger livskvalitet som kanske påverkats? Det är här som projektet med grupper för unga har sin utgångspunkt.

Om projektet och för vem?
Projektet erbjuder, och utvärderar en modell för psykosocial rehabilitering efter cancer för unga som drabbats och behandlats för cancer. Efter en fas av pilotstudier och utveckling av modellen sker härnäst huvudstudier som baserar sig på tidigare erfarenhet och kunskap från inledande studier. Forskningen är förankrad vid Karolinska institutet i Stockholm och har stöd från Svenska Folkfonden och Barncancerfonden.

Hur?
Deltagarna erbjuds delta i grupper i ett psykosocialt rehabiliteringsprogram för samtal och skapande (se nedan). Modellen bygger på möten i grupp med en erfaren professionell handledare, där man i samtal möter och lär av andra i samma situation. Som del av programmet ingår möjlighet till individuella samtal.

Som unik metod används i projektet filmskapande som viktigt hjälpmedel för den bearbetning som är central i rehabiliteringsprocessen. Tillsammans skapar deltagarna en kortfilm under perioden, alltifrån idé, manus, inspelning, klippning till filmvisning för av gruppen utvald publik. Som regel är temat i någon form vad man upplevt som cancerpatienter.

Utvärdering
I forskningsprojektet omfattas patienter som deltar i det studerade rehabiliteringsprogrammet och "kontrollpatienter" som inte deltar i grupperna. Båda grupperna genomgår mätningar av psykologiska utfallsmått som används som kriterier för programmets effekt och värde. Kontrollgruppen genomgår i första hand endast de psykologiska mätningarna, och dessa är viktiga för att effekten av programmet skall kunna utvärderas. Kontrollpatienterna har möjlighet att delta i rehabiliteringsprogrammet senare.

Tidigare erfarenheter
Forskningsgruppen har utvecklat och prövat metoden i ett pilotprojekt. Programmet har där mottagits väl och visat sig verksamt som stöd i att skapa det liv man önskar i de nya omständigheter som följt i sjukdomens spår. Nu går vi vidare i forskningsprojektet med ytterligare rehabiliteringsgrupper, som alltså erbjuds unga vuxna cancerpatienter och utvärderas beträffande hur de uppfattas av patienterna och programmets effekt de har på kort och på lång sikt.


 
 
Läs mer om
Boken Jag och min pc skriven av Bo Loverfelt.
Boken avslutas med meningen: OCH...SEN...DÅ?
 
 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny