Stadgar - Svenska folkfonden

Sök »
Till innehåll

Huvudmeny:

Stadgar

 

Utdrag ur stadgarna
Föreningen skall ha som en uppgift att stödja och lämna bidrag till forskning och till enskilda människor som drabbats av cancer- och allergisjukdomar, främst miljörelaterade cancer- och allergisjukdomar, och också belöna enskilda individer som särskilt utmärkt sig genom innovationer eller på annat sätt bidragit till att underlätta för drabbade människor och förbättra livssituationen för dessa inom dessa sjukdomsområden genom att

  • i egen regi inom egna lokaler eller fastigheter eller genom annan hjälpa till vid rehabilitering och rekreation för patienter,

  • bistå vid anskaffandet av hjälpmedel utöver vad samhället ställer upp med,

  • ge ekonomiskt bidrag till alternativa mediciner,

  • bidra med eventuell sjukhusutrustning,

  • ge och sprida information och verka för opinionsbildning inom dessa områden,

  • anskaffa lämpliga fastigheter och lokaler för sin insamling, för sitt forskningsändamål eller för sitt rehabiliteringsmål,

  • samt att på annat lämpligt sätt än ovan nämnts stödja forskningen och enskilda inom dessa områden.


Föreningen skall också ha, som en kompletterande uppgift att stödja och lämna bidrag till medicinsk, biologisk och därmed jämförlig miljörelaterad forskning inom andra områden där behovet av stöd och bidrag är stort. Syftet är att stödja forskningsprojekt som har som mål att minska mänskligt lidande. Ett exempel på detta är forskning inom narkolepsi. 
 
 
 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny