Ledningen har ordet

Ledningen har ordet

Stockholm i november 2020

Vi är en liten ideell organisation, som bildades september 2006 som en avknoppning från Cancer- och Allergifonden och vi hette då Cancer- och Allergifondens Stödförening. År 2009 bytte vi namn till Svenska Folkfonden. Vi är numera totalt 8 medarbetare fördelat på 5 telefonombud och en ledningsgrupp på 3 medarbetare, som även handhar det administrativa arbetet.

Vi har sedan 2006 bidragit med drygt 60 miljoner till väldigt viktiga forskningsprojekt inom områdena cancer och allergi, se vidare under våra projektsidor.

Vi finner att det naturligtvis är viktigt med ny medicinsk forskning men att det också är viktigt att förebygga cancer- och allergisjukdomar så långt det är möjligt genom hälsosam kost med mineraler och vitaminer.

Vi har sedan i våras börjat arbeta hemifrån enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta har fungerat så bra, att vi har beslutat att vi inte längre behöver någon verksamhetslokal för insamlingsombuden, vilket utgör en stor besparing från och med denna höst.

Vi kommer även fortsättningsvis att stödja olika forskningsprojekt med 100 000 kr – 500 000 kr per projekt och år. Vi fortsätter med nya samarbeten och projekt som är betydelsefulla för forskningen.

Vi vill samtidigt passa på att tacka vår duktiga och engagerade personal för sitt berömvärda arbete, liksom att vi vill tacka även våra trogna givare för generösa bidrag.

Därför ser vi med tillförsikt fram mot 2021, trots dessa pandemitider.

 

Svenska Folkfonden

 

Jan Boettge       Bertil Lundvall