Gamla projekt

Immunologiska studier för behandling av cancer.

Projektet syftar till att förstärka immunförsvaret hos patienter med cancer.

Svenska forskare ligger i framkant inom cancerforskning men behöver ständigt fördjupa sina kunskaper, bl a när det gäller mastceller, som försvarar oss mot infektioner och finns i kroppens alla vävnader. Ibland händer det dock att mastcellerna försvarar oss på ett missriktat sätt. På så vis ligger de bakom de flesta cancer och allergisjukdomar. Vi stödjer bl a forskning som bidrar till utveckling inom mastcellsforskning.