Leukemi hos barn

Leukemi hos barn

Beskrivning av projektet

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste cancerformen hos barn. Tack vare de mycket effektiva behandlingarna går sjukdomen nuförtiden att bota. Trots det får tjugo procent återfall av sjukdomen och det finns en risk att barn som blir botade får livslånga biverkningar. Därför syftar vi i detta projekt att hitta nya behandlingar som minskar risken för återfall och biverkningarna. Vi har utvecklat nya substanser som används i projektet. Våra studier är pre-kliniska, dvs vi jobbar med leukemicellerna i laboratorium och vi hoppas på att utvärdera nya läkemedelkombinationer som blir mest effektiva och som i framtiden kan utvecklas vidare till en ny behandling mot leukemi hos barn.

 

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste cancerformen hos barn. Vid denna sjukdom finns en noggrann klassificering av genetiska förändringar i patienternas leukemiceller som används för fördelningen hos riskgrupper som behandlingen baseras på.  Det finns mer än tio sådana olika genetiska förändringar och tre riskgrupper vid ALL hos barn. Vi vill hitta nya redskap för att förfina diagnos och en möjlighet att skapa en mer ”skräddarsydd” behandling för specifika patientgrupper. Det gör vi genom en global analys av RNA samt protein uttryck i alla de kända genetiska subgrupperna av ALL. Vi använder leukemiska celler från patienter vid diagnos och relaps, dvs. återfall av sjukdom när leukemicellerna ofta också blir resistensta mot behandlingen. Vi har under många år samlat sådana leukemiceller i en provsamling. I projektet använder vi också nya substanser som vi har utvecklat. En av substanserna är riktade mot ett tillväxdrivande protein, STAT3, som bl.a. bidrar till resistens mot behandling, och den andra – mot ett viktigt protein i autofagi, en process där cellernas beståndsdelar bryts ned i energiutvinnande syfte och som ofta är aktiverat vid resistensutvecklingen. Preliminära data och publicerade arbeten visar att förutom deras roll i resistens mot behandlingen, är bägge proteinerna specifikt aktiverade i en av de genetiska subgrupperna av ALL. Därför kan en så kallad målriktat terapi – substanser som hämmar just de två proteinernas funktion – användas hos patienter i denna subgrupp. Vi kommer att pröva de nya substanserna på de samlade patientproverna för att se deras specifika effekt samt ta reda på om de kan effektivt eliminera även de högresistenta cellerna i proverna från relaps. Vi har tidigare visat att en nyckeldrog vid ALL, glukokortikoidhormoner, leder till autofagi och ökad lysosomernas funktion. Vi kommer att använda våra autofagi hämmare för att göra ALL-cellerna mer känsliga för dessa och andra droger som används i behandlingen, specifikt mot resistenta celler i relaps.

Med dessa studier tror vi oss kunna skapa en bättre klassificering av ALL, skapa nya kombinationer av läkemedel för att finna vägar att angripa resistens samt finna helt nya cancerbehandlingsformer.

Katja Pokrovskaja

katja.pokrovskaja@ki.se

Projekttitel:

Prekliniska studier för att utveckla målriktad terapi av akut leukemi hos barn

Projetkledare:

Katja Pokrovskaja Tamm, PhD, Docent

Institution för onkologi-patologi

Karolinska institutet

Bioclinicum J6:14