Om oss

Om Svenska Folkfonden

Vi är en välgörenhetsorganisation som stöder medicinsk forskning, företrädesvis inom cancer.

Svenska Folkfondens målsättningar

  • Stödja medicinsk forskning genom insamling från allmänhet och företag.
  • Företrädelsevis stöder vi forskning som sker utan djurförsök.
  • Verka för att upplysa allmänheten om relevant forskning och medicinska framsteg.
  • Verka för ett minimalt klimatavtryck genom digitalisering och effektivisering.
  • Bedriva verksamheten med låga administrativa kostnader och stort ideellt engagemang.

 

Insamlingsverksamhet

Föreningen bedriver insamling genom anställda telefonombud.

Vårt mål är att följa Svensk Insamlingskontrolls regelverk för insamlingsverksamhet och vi är mycket tacksamma för Ditt stöd i vårt angelägna och betydelsefulla arbete.

Varför inte 90-konto?

Tillsynsmyndigheten för insamling med 90-konto har beslutat att 75 % av insamlade medel skall gå till ändamålet om inte synnerliga skäl föreligger. Detta lämnar 25 % över för att täcka insamlingskostnader inklusive lokaler, löner mm, vilket endast är möjligt om man har stora passiva intäkter.

Vid telefoninsamling är kostnaderna högre än 25 %, men samtidigt en mycket effektiv metod för att uppnå betydande överskott. Svenska Folkfonden har därför beslutat att tillämpa denna insamlingsform utan att hittills söka 90-konto.