Integritetspolicy

Integritetspolicy

Hantering av information och skydd av personuppgifter
Vi respekterar till fullo Din rätt till skyddad information och arbetar för ett förtroendefullt samarbete. Den information som lagras när Du eller Ditt företag stödjer oss, kommer inte att lämnas ut till tredje part. Den sparas endast för vår kommunikation med Dig. Vi ansvarar för och behandlar de personuppgifter som Du lämnar till oss i syfte att upprätthålla en fortsatt god relation.

Har Du några frågor kring vår integritetspolicy är Du välkommen att kontakta oss på: info@svenskafolkfonden.se