Om oss

Svenska Folkfonden

Vi är en välgörenhetsorganisation som arbetar med låga administrativa kostnader och där överskottet går till förebyggande forskning samt rehabilitering av drabbade.

När Du ger din gåva till Svenska Folkfonden är den ett bidrag som kan göra att upptäckten av orsakerna till och effekterna av den miljörelaterade cancern och allergin samt narkolepsin blir kända. Utan alla våra givare skulle vi inte kunna hjälpa till med all den viktiga forskning som vi stödjer idag.

Svenska Folkfondens målsättning

 

Insamlingsverksamhet

Föreningen bedriver insamling bl a genom egna anställda telefonombud.

Varför inte 90-konto?

Tillsynsmyndigheten för insamling med 90-konto (SFI) har beslutat att 75 % av insamlade medel skall gå till ändamålet om inte synnerliga skäl föreligger. Detta lämnar 25 % över för att täcka insamlingskostnader inklusive lokaler, löner mm.

För telefoninsamling är kostnaderna högre än 25 %, men samtidigt ett mycket effektivt sätt för att uppnå betydande överskott. Svenska Folkfonden har därför beslutat att tillämpa denna insamlingsform utan att hittills söka 90-konto. Detta för att främja ovan nämnda forskning och rehabilitering. Vårt mål är att följa SFI:s och FRII:s regelverk för insamlingsverksamheten och vi är mycket tacksamma för Ditt stöd i vårt angelägna och betydelsefulla arbete.