Stadgar

Utdrag ur stadgarna

Föreningens ändamål är att att stödja medicinsk forskning i syfte att reducera mänskligt lidande

Vi åstadkommer detta genom att:

  • i egen regi bedriva insamlingsverksamhet
  • ge och sprida information och verka för opinionsbildning till främjande av medicinsk forskning
  • stödja medicinsk, biologisk och därmed jämförlig forskning